Taggyűlési meghívó

Tisztelettel meghívom 2014. április 13. napján (vasárnap) 10.00 órai kezdettel megtartandó éves rendes taggyűlésre.

 

A taggyűlés helyszíne: BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály

(Budapest, XIV. ker. Hungária krt. 149.)

Regisztráció: 8.30 – 9.45 óra között történik.

Felhívom a figyelmét, hogy a tagegyesületi képviseleti jogosultságot a képviseleti jog igazolásával (bírósági nyilvántartásba vételt igazoló bírósági kivonattal, illetve a képviseleti jogosultsággal rendelkező által adott szabályszerű meghatalmazással), a jelenléti ív sajátkezű aláírásával és személyazonosság hitelt érdemlő módon történő igazolásával (személyi igazolvány / útlevél/ gépjármű vezetői engedély bemutatása) kell igazolni.

Amennyiben 10.00 órakor a taggyűlés nem határozatképes, abban az esetben a megismételt taggyűlés időpontja: ugyanezen napon, 2014. április 13. napján 10.30 óra.

Ebben az esetben a Taggyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. Ez esetben kizárólag a meghívóban közölt napirendi pontok tárgyalhatóak.

 

Napirendi pontok:

1.    Tájékoztató a legutóbb megtartott taggyűlés óta történt fontosabb eseményekről

Előterjesztő: Kardos Pál elnök

 

2.    A BPSZ 2013. évi működési, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolók, valamint a közhasznúsági melléklet megvitatása és elfogadása

Előterjesztő: Steiner Attila gazdasági-ügyviteli alelnök

 

3.    A BPSZ 2014. évi költségvetésének megvitatása és elfogadása

Előterjesztő: Steiner Attila gazdasági-ügyviteli alelnök

 

4.    Tájékoztató a BPSZ tagegyesületek létszámáról, a tagegyesületi törlésekről, felvételekről, a tagegyesületek érintő kérdésekről

Előterjesztő: Kardos Pál elnök

Kérem a tisztelt Elnök Urat, hogy a tagegyesület képviseletében eljáró küldött adatait a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége Gazdasági-Ügyviteli Kabinet  ugyvitel@bpsz.hu e-mail címére 2014. április 07. napjáig megküldeni szíveskedjen.

BPSZ kitűntetések az Országos Polgárőr Szövetség közgyűlésén

Az Országos Polgárőr Szövetség mai közgyűlésén a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetség négy tagját részesítették elismerésben.

IMG_2084A Katasztrófavédelemmel történt együttműködés terén kifejtett kiemelkedő munkája elismeréseként Dr. Bakondi György tű. altábornagy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója elismerésben részesítette Kardos Pál elnököt. A kitüntetést dr. Góra Zoltán tű. dandártánbornok főigazgató helyettes, dr. Pintér Sándor Belügyminiszter és dr. Túrós András Országos Polgárőr Szövetség elnöke adta át.

IMG_2102A polgárőr mozgalomban végzett tevékenysége elismeréseként dr. Túrós András az Országos Polgárőrség Szövetség Elnöke a Polgárőr Érdemkereszt Arany Fokozata kitűntetésben részesítette Birta Norbertet a Vecsési Települési Polgárőr Egyesület tagját.  Elnöki elismerést vehettek át Korompai Bence Péter- és Udud Gábor polgárőrök. Az elismeréseket dr. Pintér Sándor Belügyminiszter és dr. Túrós András Országos Polgárőr Szövetség elnöke adta át.

Gratulálunk az elismerésekhez!

IMG_2080

Meghívó

A Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége

2014. március hó 27. napján (csütörtökön)
16.00 órakor megtartásra kerülő
 elnökségi ülésére

 

Az Elnökségi ülés helyszíne: 1145 Budapest, XIV. ker. Laky Adolf u. 36. I. emeleti tanácsterem

n  A napirend előtt Kardos Pál elnök tájékoztatást ad a korábbi elnökségi ülés óta megtett fontosabb intézkedésekről, eseményekről.

n  Steiner Attila gazdasági-ügyviteli alelnök a BPSZ aktuális költségvetési helyzetéről ad tájékoztatást.

 

Napirendi pontok:

1. A BPSZ 2013. évi működési, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolók, valamint a közhasznúsági melléklet megvitatása és elfogadása

Ezen belül: Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolójának megvitatása

Előterjesztő: Steiner Attila gazdasági-ügyviteli alelnök
                       Demény Kálmán FB elnöke
2. A BPSZ 2014. évi költségvetésének megvitatása és elfogadása

Előterjesztő: Steiner Attila gazdasági-ügyviteli alelnök
3. Beszámoló a  G-122/2014. évi pályázat elbírálásáról, a támogatások szétosztásáról

Előterjesztő: Pályázatokat Elbíráló Bizottság
4. Beszámoló a kerékpárok szétosztásáról

Előterjesztő: Pályázatokat Elbíráló Bizottság
5. Beszámoló az OPSZ által biztosított gázspray szétosztásáról

Előterjesztő: Pályázatokat Elbíráló Bizottság


6. BPSZ tagegyesületekkel kapcsolatos kérdések megvitatása

Előterjesztő: Kardos Pál elnök


7. Tanuló, illetve „próbaidős” polgárőrök szolgálatban való részvételével kapcsolatban felmerülő problémák megvitatása, javaslattétel az OPSZ Elnöksége felé

Előterjesztő: Kardos Pál elnök, Szücs János egyesületi elnök

 

8. Elnökségi ülések és taggyűlések során készítendő hangfelvétel

Előterjesztő: Ikladi Endre alelnök
9. BPSZ ügyeleten elhelyezett híradó eszközök javítása, felújítása

Előterjesztő: Ikladi Endre alelnök

 

10. Személyi kérdések

Előterjesztő: Ikladi Endre alelnök
11. Egyebek

Az ún. „Egyebek napirendi pontmegbeszélése során érdemi döntést (elnökségi határozat) igénylő ügyek (előterjesztések) nem tárgyalhatóak, ezen napirendi pont keretében csak tájékoztató jellegű bejelentések, információk ismertetése történhet. 

 

Kérem, hogy az e-mailben kézbesített meghívóval kapcsolatban – esetleges távolléte esetén – visszajelezni szíveskedjen Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes részére az ugyvitel@bpsz.hu e-mail címre

Újpest-DVTK mérkőzést megelőző eligazítás

Mintegy 40 fő polgárőr vesz részt az Újpest-DVTK mérkőzés biztosításában ezekben az órákban. Jó munkát és eseménytelen szolgálatot kívánunk nekik!

 

89806756_n

 

4439_n

 

1698770_n

Pályázati kiírás

Tisztelt Egyesületi Elnökök!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a BPSZ Elnöksége pályázatot írt ki polgárőr egyesületek működésének támogatására, a mellékletben csatolt pályázati kiírás szerint.

 

Kérem szíveskedjenek a pályázati kiírást áttanulmányozni.
Pályázni a Pályázati adatlappal és a hozzá csatolt mellékletekkel lehet 

 

2014. március 21. napján (péntek) 16.00 óráig.

 

A pályázatokat a BPSZ székhelyén, XIV. ker. Laky Adolf u. 36. szám alatt kell leadni!
Kérem, hogy a mellékleteket nyomtassák ki, értelemszerűen töltsék ki és az egyesület elnöke által aláírtan csatolják a Pályázati adatlaphoz.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázathoz különösen fontos a 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat és NAV igazoláscsatolása!
A Felhatalmazó levelet a pályázatok elbírálását követően kell – a támogatási szerződés aláírását megelőzően – az egyesület számláját kezelő banknál záradékoltatni a megítélt összeg feltűntetésével.
Bármilyen kérdés esetén a Gazdasági-Ügyviteli Kabinet tagjai készségesen állnak rendelkezésükre.

 

Pályázati kiírás

Bejelentették a Polgárőrség új programját

megallapodas_20140215193147_91

 

Rendőrök, polgárőrök, önkormányzati képviselők, polgármesterek, erdő- és mezőőrök, vadászok vettek részt mintegy háromszázan a Rendőrség Igazgatási Központjának Auditóriumában azon a február 15-ei tanácskozáson, amelyen bejelentették: az Országos Polgárőr Szövetség 2014-et a közterületi biztonság évének tekinti.

 

A rendezvény bensőséges ünnepséggel kezdődött: dr. Túrós András, az OPSZ elnöke Életmentő Érdeméremmel tüntette ki Mészáros Barnabást, a Boldvai Polgárőr Egyesület elnökét, aki egy égő házból mentett ki – annak ellenére, hogy mindenki igyekezett lebeszélni róla -, majd élesztett újra egy három gyermekes asszonyt.

Az ünnepi percek után az OPSZ elnöke beszédében azt fejtegette: egyfajta kriminológiai történelmet írnak a polgárőrök, hiszen külterületi bűnmegelőzés kérdéskörével sehol nem lehet találkozni. Négy évszakos bűncselekmények és idény jellegű jogsértések jellemzik ezt a területet, amelyek megelőzése lesz a jövőben az önkéntes bűnmegelőzők egyik fő feladata. Dr. Túrós András azt kérte: az OPSZ mind a kétezer tagegyesülete ismerje meg e programot, s helyileg döntsék el, milyen a külterületük biztonsága, s ennek alapján döntsenek a csatlakozásról. Azt szeretném – hangoztatta az elnök -, ha a szolgálati idő 30-40 százalékát a külterületeken töltenék el polgárőreink, akik a rendőrséggel, az önkormányzatokkal, a vadászokkal, mezőőrökkel egyfajta külterületi biztonsági hálót hoznának létre. Van egy ékességünk, az OPSZ Lovas Tagozata, amelynek tagjaira alapozhatjuk e programot!
Az elnök kifejtette: napjainkban mintegy 300 ezren élnek tanyákon, döntő többségükben idős, egyedül élő emberek, akiknek a fa- és terménylopások nem ritkán a megélhetésüket veszélyeztetik. 2013-ban letettük a névjegyünket a 100X100 Biztonság polgárőr Mintaprogrammal, bízom benne, ez 2014-ben is így lesz ezzel a programmal. Kitért arra is: az Országos Polgárőr Szövetség erre az évre 1 milliárd 50 millió forintos állami támogatást kapott, amiből átlagosan 32-33 millió jutott a megyei szövetségeknek. Polgárőreink hozzáállása példamutató, ezért is sikeres programnak nézünk elébe – fejezte be gondolatait az elnök.

kerekpar-atadas_20140215191918_46Papp Károly r. altábornagy, az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője több felmérésre, statisztikára hivatkozva azt jelezte: folyamatosan javul az elégedettség a rendőri munka megítélésében az állampolgárok és az önkormányzatok részéről, mi több, a Magyar Tudományos Akadémia után a Rendőrség kapta a legmagasabb bizalmi indexet a TÁRKI felmérése szerint. Hazánkban a rendőrségnek és stratégiai partnerének, a polgárőrségnek köszönhetően a közbiztonság kiegyensúlyozott és szélsőségektől mentes. Csökkent a közterületi bűncselekmények – közöttük a rablások – száma, s nőtt a felderítési mutató. Emelkedett az elfogások, előállítások, elővezetések száma, s jelentősen javult a közlekedés biztonsága is. Bár ebből egy is sok, 600 alatt maradt a közlekedési balesetben elhunytak száma, amire 1960 óta nem volt példa! Új szolgálati formákat vezetett be a rendőrség, növeltük a körzeti megbízottak számát, térben és időben összehangoltabb a rendőrség és a polgárőrség mindennapos tevékenysége. Beszéde végén bejelentette: február végén, március elején átadják a beígért 200 kerékpárt a polgárőr egyesületeknek, s ezek közül egyet be is mutattak a tanácskozáson.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke, dr. Hatala József azt fejtegette: ismét egy sikerre ítéltetett program indításának részese, amelynek előkészítése már 2010-ben megkezdődött. Az NBT már a kezdetekben a Polgárőrség karakteres véleménye mellé állt a külterületek biztonsága kérdésében, mi több, ezt a nemzeti bűnmegelőzési program részeként kezelik. Példákkal is bizonyította, mire képes a civil összefogás e téren, s bejelentette: az NBT 20 millió forintos pályázati lehetőséggel támogatja az OPSZ ezen kezdeményezését.

A tanácskozás végére is maradtak ünnepi pillanatok: dr. Szűcs Lajos, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke, Papp Károly, dr. Hatala József és dr. Túrós András látták el kézjegyükkel azt az okiratot, amely a MÖOSZ, az ORFK, az NBT és az OPSZ együttműködését parafálja.

 

(szöveg: Tóth Zoltán, fotó: Sebestyén Jenő)

Régebbi bejegyzések «