Meghívó

a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége

2015. május hó 26. napján (kedden) 15.00 órakor

megtartásra kerülő elnökségi ülésére

 

Az Elnökségi ülés helyszíne: 1146 Budapest, XIV. ker. Laky Adolf u. 36.

 

Napirendi pontok:

1. BPSZ tagegyesületekkel kapcsolatos kérdések megvitatása

Előterjesztő: Kardos Pál elnök

 

2. Tájékoztató az Országos Polgárőr Szövetségtől kapott támogatás ügyében a Pályázatokat Elbíráló Bizottság döntéséről

Előterjesztő: Pályázatokat Elbíráló Bizottság

3. Egyebek

Az ún. „Egyebek napirendi pontmegbeszélése során érdemi döntést (elnökségi határozat) igénylő ügyek (előterjesztések) nem tárgyalhatóak, ezen napirendi pont keretében csak tájékoztató jellegű bejelentések, információk ismertetése történhet.

 

Kiértesítés vizsgalehetőségről

Tisztelt Egyesületi Elnök!

Ezúton tájékoztatom, hogy az új törvényi módosításokat is magában foglaló oktatásra és vizsgára van lehetőség jelentkezni.

Az oktatást megtartja: Szücs János ny. hőr. alezredes.

Amennyiben csatlakozni kíván a fenti oktatáshoz, abban az esetben kérem haladéktalanul, de legkésőbb 2015.05.19 24 óráig jelezzen vissza az ugyvitel@bpsz.hu-ra, melyben a vizsgázni kívánók nevét kérem pontosan megadni szíveskedjen.

Kérjük fentiek betartását!

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy elkészült az új törvényi módosításokat tartalmazó felkészülési anyag, melyet a www.bpsz.hu oldalon megtalálható, de kérésre elküldjük.

Időpont: 2015. május 21. 18.00 óra

Helyszín: Budapest III. Kaszásdűlő u. 7.

TÖOSZ kitüntetés

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöksége 2015-ben a Országos Polgárőr Szövetség részére adományozta a TÖOSZ Tűzzománc Emléklap kitüntetést, a helyi közbiztonság elősegítse érdekében az önkormányzatokkal tartósan kialakított partneri együttműködésük elismeréseként. A kitüntetés átadására a TÖOSZ 2015. április 9-én megtartott küldöttgyűlése keretében került sor, Monoron a Vigadó Kulturális és Civil Központban.
Az elismerést Pogácsás Tibor a Belügyminisztérium Önkormányzati államtitkára és Schmidt Jenő a TÖOSZ elnöke adta át Kardos Pál az OPSZ alelnöke részére.

 

IMG_1142

Közgyűlési meghívó

Tisztelt Egyesületi Elnök!

Tisztelettel meghívom 2015. április 19. napján (vasárnap) 9.00 órai kezdettel a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége
 éves rendes közgyűlésére.

A közgyűlés helyszíne: Budapest XIV. ker. Zugló Önkormányzat Házasságkötő Terme
(Budapest, XIV. ker. Pétervárad u. 11-17..)

Regisztráció: 8.00 – 9.00 óra között történik.

Felhívom a figyelmét, hogy a tagegyesületi képviseleti jogosultságot a képviseleti jog igazolásával (bírósági nyilvántartásba vételt igazoló bírósági kivonattal, illetve a képviseleti jogosultsággal rendelkező által adott szabályszerű meghatalmazással), a jelenléti ív sajátkezű aláírásával és személyazonosság hitelt érdemlő módon történő igazolásával (személyi igazolvány / útlevél/ gépjármű vezetői engedély bemutatása) kell igazolni.

Amennyiben 09.00 órakor a közgyűlés nem határozatképes, abban az esetben a megismételt közgyűlés időpontja: ugyanezen napon, 2015. április 19. napján 9.30 óra.

Ebben az esetben a Közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. Ez esetben kizárólag a meghívóban közölt napirendi pontok tárgyalhatóak.

Napirendi pontok:

 

1. Összefoglaló az eltelt négy évben történt fontosabb eseményekről

 Előterjesztő: Kardos Pál elnök

 

2. A BPSZ 2014. évi működési, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolók, valamint a közhasznúsági melléklet megvitatása és elfogadása.

A Felügyelő Bizottság 2014. évi jelentésének ismertetése

Előterjesztő: Steiner Attila gazdasági-ügyviteli alelnök,  Demény Kálmán Felügyelő Bizottság elnöke

 

3. A BPSZ 2015. évi költségvetésének megvitatása és elfogadása

Előterjesztő: Steiner Attila gazdasági-ügyviteli alelnök

 

4. Tájékoztató és döntéshozatal az ún. HelpyNet típusú szolgáltatás bevezetésének lehetőségeiről

Előterjesztő: Steiner Attila gazdasági-ügyviteli alelnök

 

5. Tájékoztató a BPSZ tagegyesületek létszámáról, a tagegyesületi törlésekről, felvételekről, a tagegyesületeket érintő kérdésekről

Előterjesztő: Kardos Pál elnök

 6. Javaslat a a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairólszóló 2011. évi CLXV. törvény 16. § és a  polgárőri tevékenység költségvetési támogatásának elosztási rendjéről, a polgárőr igazolvány formátumáról és a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 15/2012. BM. rendelet 2. § (1) bek. d. pontjának módosítására.

Előterjesztő: Kardos Pál elnök, Szücs János előterjesztő

 

7. BPSZ tisztújítás lebonyolítása

/Elnök (1 fő), elnökhelyettesek, alelnökök megválasztása (6 fő), Felügyelő Bizottság (3 fő) megválasztása/

Előterjesztő: Kardos Pál elnök

 

8. Egyebek

Az ún. „Egyebek napirendi pontmegbeszélése során érdemi döntést (elnökségi határozat) igénylő ügyek (előterjesztések) nem tárgyalhatóak, ezen napirendi pont keretében csak tájékoztató jellegű bejelentések, információk ismertetése történhet. 

Kérem a tisztelt egyesületi elnököket, hogy a tagegyesület képviseletében eljáró küldött adatait a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége Gazdasági-Ügyviteli Kabinet  ugyvitel@bpsz.hu e-mail címére 2015. április 13. napjáig megküldeni szíveskedjenek.

A tagegyesületek küldötteinek megküldendő

Kiértesítés vizsgalehetőségről

Tisztelt Egyesületi Elnök!

Ezúton tájékoztatom, hogy az új törvényi módosításokat is magában foglaló oktatásra és vizsgára van lehetőség jelentkezni.

Az oktatást megtartja: Szücs János ny. hőr. alezredes.

Amennyiben csatlakozni kíván a fenti oktatáshoz, abban az esetben kérem haladéktalanul, de legkésőbb 2015. 04. 05. 24 óráig jelezzen vissza az ugyvitel@bpsz.hu-ra, melyben a vizsgázni kívánók nevét kérem pontosan megadni szíveskedjen.

Kérjük fentiek betartását!

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy elkészült az új törvényi módosításokat tartalmazó felkészülési anyag, melyet a www.bpsz.hu oldalon megtalálható, de kérésre elküldjük.

Időpont: 2015. április 7. 18.00 óra
Helyszín: Bp. III. Kaszásdűlő u. 7.

Meghívó

A Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége

2014. április hó 02. napján (csütörtökön)
18.00 órakor megtartásra kerülő
 elnökségi ülésére

 

Az Elnökségi ülés helyszíne: 1145 Budapest, XIV. ker. Laky Adolf u. 36. I. emeleti tanácsterem

  • A napirend előtt Kardos Pál elnök tájékoztatást ad a korábbi elnökségi ülés óta megtett fontosabb intézkedésekről, eseményekről.
  • Steiner Attila gazdasági-ügyviteli alelnök a BPSZ aktuális költségvetési helyzetéről ad tájékoztatást.

 

Napirendi pontok:

1. A BPSZ 2014. évi működési, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolók, valamint a közhasznúsági melléklet megvitatása és elfogadása
Ezen belül: Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolójának megvitatása
Előterjesztő: Steiner Attila gazdasági-ügyviteli alelnök, Demény Kálmán FB elnöke

 

2. A BPSZ 2015. évi költségvetésének megvitatása és elfogadása

Tájékoztató a G-122/2015. évi OPSZ támogatások várható nagyságáról, a támogatások szétosztásáról HelpyNet vezetői infokommunikációs rendszer bemutatása.
Előterjesztő: Steiner Attila gazdasági-ügyviteli alelnök

 

3. A BPSZ éves rendes közgyűlésének összehívásával és megtartásával kapcsolatos tájékoztató
Előterjesztő: Kardos Pál elnök


4. BPSZ tagegyesületekkel kapcsolatos kérdések megvitatása
Előterjesztő: Kardos Pál elnök

  • 2 db Honda NSC50 típusú robogó biztosítása a BPSZ tagegyesületei részére
  •  2 db kontrás Balaton kerékpár biztosítása a BPSZ tagegyesületei részére
  • tájékoztató a BPSZ Vizi tagozat létrehozásának terveiről

 
5. 
A BPSZ oktatási és képzési tervének megvitatása

Előterjesztő: Dobos Ágnes alelnök
            A polgárőrök gyakorlati képzésére beérkezett ajánlatok megvitatása.
Előterjesztő: Kardos Pál elnök és Dr. Hegedűs György általános elnökhelyettes

 

6. A BPSZ és a Rácz Kelet-Pest Kft. közötti Vállalkozási szerződés tervezet megvitatása
Előterjesztő: Dr. Hegedűs György általános elnökhelyettes

 

7. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a BPSZ között létrejövő Együttműködési megállapodás tervezet megvitatása
Előterjesztő: Ikladi Endre alelnök

 

8. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága és a BPSZ között létrejövő Együttműködési megállapodás tervezet megvitatása
Előterjesztő: Ikladi Endre alelnök

 

9., Tájékoztató a „250×100 Biztonság” program végrehajtásának tapasztalatairól szóló BPSZ és a Pest Megyei Polgárőr Szövetség közös szervezésében megrendezésre kerülő konferencia előkészítő munkálatairól
Előterjesztő: Kardos Pál elnök, Dr. Hegedűs György általános elnökhelyettes

 

10. Egyebek

Az ún. „Egyebek napirendi pontmegbeszélése során érdemi döntést (elnökségi határozat) igénylő ügyek (előterjesztések) nem tárgyalhatóak, ezen napirendi pont keretében csak tájékoztató jellegű bejelentések, információk ismertetése történhet.  

Régebbi bejegyzések «