Featured

meghivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Egyesületi Elnök!

A Budapesti Polgárőr Szövetség elnöksége nevében tisztelettel meghívom

 

2017. május 07. napján (vasárnap) 14.00 órai kezdettel

a Budapesti Polgárőr Szövetség

rendes évi közgyűlésére.

A közgyűlés helyszíne: Legenda Sörfőzde Center (Budapest, XVI. ker. Kövirózsa u. 8.)

Regisztráció: 13.00 – 13.50 óra között történik.

Felhívom a figyelmét, hogy a tagegyesületi képviseleti jogosultságot a képviseleti jog igazolásával (bírósági nyilvántartásba vételt igazoló bírósági kivonattal, illetve a képviseleti jogosultsággal rendelkező által adott szabályszerű meghatalmazással), a jelenléti ív sajátkezű aláírásával és személyazonosság hitelt érdemlő módon történő igazolásával (személyi igazolvány/útlevél/ gépjármű vezetői engedély bemutatása) kell igazolni.

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2017. május 07. (vasárnap) 14.30 óra.

A megismételt Közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. Ez esetben kizárólag a meghívóban közölt napirendi pontok tárgyalhatóak.

Napirendi pontok:

  1. Összefoglaló jelentés az utolsó közgyűlés óta történt fontosabb eseményekről, tájékoztató a meghirdetett programok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Kardos Pál elnök

  1. A BPSZ 2016. évi működési, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolók, valamint a közhasznúsági melléklet megvitatása és elfogadása.

A Felügyelő Bizottság 2016. évi jelentésének ismertetése

Előterjesztő: Steiner Attila gazdasági-ügyviteli alelnök

                     Demény Kálmán Felügyelő Bizottság elnöke

  1. A BPSZ tagdíj mértékének megállapítása

Előterjesztő: Steiner Attila gazdasági-ügyviteli alelnök

3        A BPSZ 2017. évi költségvetésének megvitatása és elfogadása

Előterjesztő: Steiner Attila gazdasági-ügyviteli alelnök

  1. A BPSZ tagegyesületeivel kapcsolatos kérdések megvitatása

Előterjesztő: Kardos Pál elnök, Demény Kálmán FB elnöke, Dr. Füle Ferenc BPSZ belső ellenőr

  1. BPSZ Alapszabály módosítása

Előterjesztő: Dr. Hegedűs György általános elnökhelyettes

  1. BPSZ vezető tisztségviselőjének (környezetvédelmi alelnök) megválasztása

Előterjesztő: Kardos Pál elnök

  1. BPSZ Felügyelő Bizottság lemondott két tagjának pótlása, választás.

Előterjesztő: Kardos Pál elnök, Demény Kálmán FB elnök

  1. OPSZ küldöttek megválasztása

Előterjesztő: Kardos Pál elnök

  1. Egyebek

Az ún. „Egyebek napirendi pontmegbeszélése során érdemi döntést (határozat) igénylő ügyek (előterjesztések) nem tárgyalhatóak, ezen napirendi pont keretében csak tájékoztató jellegű bejelentések, információk ismertetése történhet.

A napirendre észrevételt, javaslatot, kiegészítést – indokolt írásbeli előterjesztés benyújtásával a BPSZ elnökének címzetten – a meghívó tudomásul vételétől (kézhezvételtől) számított 4 napon belül van lehetőség. (Hatályos Alapszabály 2.1.3. c.) - e.) pont)

Kérem a tisztelt egyesületi elnököket, hogy a tagegyesület képviseletében eljáró személyt (elnök vagy az elnök által meghatalmazott polgárőr egyesületi tag) nevét és adatait a Budapesti Polgárőr Szövetség Gazdasági-Ügyviteli Kabinet Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címére 2017. május 02. napján 10.00 óráig megküldeni szíveskedjenek.

A tagegyesületek képviselői által közlendő (megküldendő) adatok:

név, lakcím, személyazonosság igazolására szolgáló irat megnevezése és száma.

Kérem szíveskedjék e-mail válaszüzenetben visszaigazolni a közgyűlési meghívó olvasását.

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Budapest. 2017. április 11. napján.

                                                           Üdvözlettel:

Kardos Pál elnök sk.

Kiadmány hiteléül:

Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes

gazdasági-ügyviteli kabinet vezetője