Featured

meghivo

Budapesti Polgárőr Szövetség (BPSZ)

Tagegyesületi Elnökei részére

 

Székhelyeiken

Tisztelt Egyesületi Elnök!

A Budapesti Polgárőr Szövetség elnöksége nevében tisztelettel meghívom

 

2018. április 07. napján (szombaton) 10.00 órai kezdettel a Budapesti Polgárőr Szövetség rendes évi közgyűlésére.

 

A közgyűlés helyszíne: Zuglói Civil Ház

Budapest, XIV. ker. Csertő park 12.

Regisztráció: 09.00 – 09.50 óra között történik.

 

Felhívom a figyelmét, hogy a tagegyesületi képviseleti jogosultságot a képviseleti jog igazolásával (bírósági nyilvántartásba vételt igazoló bírósági kivonattal, illetve a képviseleti jogosultsággal rendelkező által adott szabályszerű meghatalmazással), a jelenléti ív sajátkezű aláírásával és személyazonosság hitelt érdemlő módon történő igazolásával (személyi igazolvány/útlevél/ gépjármű vezetői engedély bemutatása) kell igazolni.

A Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2018. április 07. (szombat) 10.30 óra.

 

A megismételt Közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes. Ez esetben kizárólag a meghívóban közölt napirendi pontok tárgyalhatóak.

Napirendi pontok:

  1. Összefoglaló jelentés az utolsó közgyűlés óta történt fontosabb eseményekről, tájékoztató a meghirdetett programok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Kardos Pál elnök

  1. A BPSZ 2017. évi működési, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről szóló beszámolók, valamint a közhasznúsági melléklet megvitatása és elfogadása.

A Felügyelő Bizottság 2017. évi jelentésének ismertetése

Előterjesztő: Steiner Attila gazdasági-ügyviteli alelnök

                   Demény Kálmán Felügyelő Bizottság elnöke

3        A BPSZ 2018. évi költségvetésének megvitatása és elfogadása

Előterjesztő: Steiner Attila gazdasági-ügyviteli alelnök

  1. A BPSZ tagegyesületek és azok működésével kapcsolatos kérdések megvitatása

Előterjesztő: Kardos Pál elnök

 

  1. Egyebek

Az ún. „Egyebek napirendi pontmegbeszélése során érdemi döntést (határozat) igénylő ügyek (előterjesztések) nem tárgyalhatóak, ezen napirendi pont keretében csak tájékoztató jellegű bejelentések, információk ismertetése történhet.

A napirendre észrevételt, javaslatot, kiegészítést – indokolt írásbeli előterjesztés benyújtásával a BPSZ elnökének címzetten – a meghívó tudomásul vételétől (kézhezvételtől) számított 4 napon belül van lehetőség. (Hatályos Alapszabály 2.1.3. c.) - e.) pont)

Kérem a tisztelt egyesületi elnököket, hogy a tagegyesület képviseletében eljáró személyt (elnök vagy az elnök által meghatalmazott polgárőr egyesületi tag) nevét és adatait a Budapesti Polgárőr Szövetség Gazdasági-Ügyviteli Kabinet Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címére 2018. március 26. napján 10.00 óráig megküldeni szíveskedjenek.

 

A tagegyesületek képviselői által közlendő (megküldendő) adatok:

név, lakcím, személyazonosság igazolására szolgáló irat megnevezése és száma.

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Budapest. 2018. március 16. napján.

 

Üdvözlettel:

Kardos Pál elnök sk.

 

Kiadmány hiteléül:

Dr. Hegedűsné Schmidt Ágnes

gazdasági-ügyviteli kabinet vezetője