Featured

SEBI3388 1

Negyedszázados fennállását ünnepelte a Budapesti Polgárőr Szövetség április 28-án az Országos Rendőr-főkapitányság auditóriumában. Kardos Pál elnök szerint az elmúlt emberöltő alatt a budapesti polgárőrök közösségükért tenni akaró civil lokálpatrióták egyre közelebb kerültek a hivatásos rendvédelmi- és katasztrófavédelmi szervekhez. Budapest rendőrfőkapitánya köszöntőjében kiemelte: a főváros közbiztonságának záloga a rendőrség és a polgárőrség kiváló együttműködése.

Ünnepélyes keretek között, a csapatzászló bevonulásával vette kezdetét a Budapesti Polgárőr Szövetség 25 éves fennállása alkalmából megtartott rendezvény április 28-án a Teve utcai rendőrpalotában. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Bucsek Gábor r. vezérőrnagy, Budapest rendőrfőkapitánya, Varga Ferenc tű. dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Dunai Mónika országgyűlési képviselőasszony, Dobson Tibor tű. dandártábornok, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke, Dr. Török Zoltán r. dandártábornok, a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság igazgatója, Bakai Kristóf, a Budapest Mentőszervezet elnöke, Dr. Pető György, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság Igazgatója, Markos György, az Országos Polgárőr Szövetség elnökhelyettese, Dr. Papp Antal tűzoltó ezredes, a Belügyminisztérium Katasztrófavédelmi Oktatási Központ igazgatója.

 

SEBI3397

 

A Budapesti Polgárőr Szövetség Zsombor György vezetésével 1993 júniusában alakult meg tizennégy tagegyesület összefogása révén. Számos alapító tag még mindig aktívan tevékenykedik polgárőrként. A kezdetekkor azok a civil lokálpatrióták fogtak össze, akik tenni akartak a helyi közösségekért, a közbiztonság megerősítéséért, a bűnmegelőzésért, környezetükért – emlékeztetett ünnepi beszédében Kardos Pál elnök. Az elmúlt negyedszázadban a polgárőrök egyre közelebb kerültek a hivatásos rendvédelmi és katasztrófavédelmi szervezetekhez, ezt a folyamatot segítette a polgárőr törvény által biztosított jogszabályi háttér, a formaruha bevezetése, az információs csatornák kiépítése, a 24 órás ügyeleti szolgálat megteremtése. A BPSZ mára a rendőrség stratégiai partnerévé vált, a közös járőrszolgálatok, a folyamatos információcsere, és a fővárosi polgárőrök által ellátott közel húszféle szolgálati típusban történő együttműködés révén. Budapesten különösen sok feladat hárul a szervezet tagjaira. Az alap- és kiegészítő tevékenységen túl, a fővárosban van a legtöbb, nagy tömegeket megmozgató, kiemelt biztonsági kockázatú társadalmi és sportesemény, rendezvény. Ezek biztosításában, a társszervezetekkel együtt a polgárőrök is rendszeresen részt vesznek. Ugyanakkor a nagyvárosi jelleg azzal is jár, hogy míg a kisebb településeken az önkéntes feladatvállalásra könnyebben hajlanak az emberek, addig Budapesten folyamatosan harcolni kell a közömbösség ellen. A BPSZ elnöke szerint a polgárőr-utánpótlás megteremtése érdekében mindenekelőtt a fiatalokat szükséges megnyerni, toborzással, el kell jutniuk az oktatási intézményekbe, és vonzóvá, élményszerűvé kell tenni az ifjúság számára a polgárőri tevékenységet.

 

SEBI3447 E

 

A fővárosi polgárőrök számára fontos cél a lakosság aktív megszólítása és bevonása, a belső- és külső kommunikáció, és a szervezeti fejlesztés. A Budapesti Polgárőr Szövetség számára célkitűzés a magas szintű informatikai fejlesztés megvalósítása és a specializáció. Utóbbi azért szükséges, hogy a szervezet méltóképpen alkalmazkodhasson az egyre nagyobb kihívást jelentő körülményekhez, változásokhoz – hangsúlyozta felszólalásában Steiner Attila, a BPSZ alelnöke. Ennek a gondolkodásnak a mentén a fiatalabb korosztályt érintő specifikus problémákra válaszul született meg a   „Behálózva”, „Gondolkodj Zöldben!”, és a „Suli-doki” interaktív program is. Az elindított programok, fejlesztések inspirációjának egyik forrása a 2017–es Nemzetközi Polgárőr Konferencián megismert jó gyakorlatok voltak.

 

SEBI3422 E

 

Budapest közbiztonságának záloga a rendőrség és a BPSZ együttműködése. Ami a rendőrnek hivatás, az a polgárőrnek önzetlenség – mondta jubileumi köszöntőjében Bucsek Gábor, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) vezetője. A polgárőrök és a rendőrök közös szolgálatellátása Budapesten a legmagasabb. Az önkéntesek feladatvállalása nélkülözhetetlen a rendkívüli helyzetekben, a bűn-és baleset-megelőzésben, az oktatási intézmények környékén, a közúti forgalomban, az idősebb korosztály segítésében, az áldozattá válás megakadályozásában – emelte ki a rendőrfőkapitány, aki megemlítette azt is, hogy a turisztikai idényben nagy segítséget jelentenek a rendőröknek az ifjú polgárőrök.

 

 

SEBI3501

 

Az ünnepi megemlékezésen számos oklevél, érdemérem, és tárgyjutalom került átadásra.  

Az ünnepség keretében Zsombor György emlékérmet kapott Dr. Kuczik János Zoltán r. dandártábornok, Budapest rendőrfőkapitány rendészeti helyettese, Demény Kálmán nyugállományú rendőr alezredes, a BPSZ Felügyelő Bizottságának elnöke és Szücs János nyugállományú határőr alezredes, a BPSZ képzési mentora, Budapest III. Kerületi Polgárőr Egyesület elnöke.

A szervezetek közötti kiváló együttműködésért Elismerő Díszoklevet kapott: Budapest Rendőrfőkapitányság állománya (az elismerést Bucsek Gábor rendőr főkapitány vette át az állomány nevében), a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (az elismerést Varga Ferenc igazgató vette át az állomány nevében), Budapest Mentőszervezet állománya (az elismerést Bakai Kristóf elnök vette át az állomány nevében), Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság állománya (az elismerést Dr. Pető György igazgató vette át az állomány nevében), a Magyar Tűzoltó Szövetség állománya (az elismerést Dobson Tibor elnök vette át az állomány nevében).

 

SEBI3915

 

A polgárőrségnek nyújtott kiemelkedő szakmai segítsége elismeréseképpen Elismerő Díszoklevet kapott: Dunai Mónika országgyűlési képviselő asszony, Török Zoltán r. dandártábornok, Krammer György r. ezredes, Seres Ernő r. alezredes, Molnár Gábor r. alezredes, Dr. Váradi Attila r. alezredes, Dr. Balogh Róbert r. alezredes, Szécsi Tibor r. alezredes, Topa Zoltán r. őrnagy, Dr. Kanyó Ferenc tű. ezredes, Frank Krisztián tű. százados, Dr. Papp Antal tű. ezredes.

A BPSZ szolgálati érdemérem arany fokozata elismerésben részesült: Agárdi Róbert , Rideg Mihály, Békési Gábor, Kemény Árpád, Halmaghi Gyöngyike, Novák Bálint, Pratner Győző, Brehel Attila, Szabó György, Szűcs László, Laczkó István.  

A BPSZ szolgálati érdemérem ezüst fokozata elismerésben részesült: Rácz László, Szlávik Ottó, Szabó Gyula, Faragó József, Pénzes László, Bata János, Krupiász Zsolt, Gróf Ferenc, Pál Attila, Murányi Mihály.

A BPSZ szolgálati érdemérem bronz fokozata elismerésben részesült: Bánszki András, Mándli Balázs, Tolnai Tamás, Hunyadi László, Csizek Ferenc, Simári Zoltán, Ébert Zoltán, Király Bence, Pásztor Gábor, Havasi Ilona, Preinerné Glancz Marianna, Sirányi lászló Tulipán Miklós, Radics Mária, Molnár Tibor, Németh Borbála, Szabó Györgyné, Juhász Józsefné, Kardos Márton.

Az ünnepségen „Év kiváló polgárőre” elismerést vehetett tát Nagy Éva, Gibárszki Péter, Székely László, Rocskai László, Woynárovich András, Vági Péter

Kiváló polgárőr teljesítménye elismeréseképpen Elismerő Díszoklevelet kapott Janitz Attila, Fekete Jánosné, Posztos Csaba, Majorosi Valentin, Kovács Vilmosné, Dr.Borisza Gyula, Páris Ferencné, Tóth Gyula Józsefné, Krsják Renáta, Gortva Gábor, Imre péterné, Köllő Anikó, Köllő Zsolt, Dezsőfi József, Dezsőfi Lajos, Diószegi Lajos.

 

SEBI3616

 

Elnöki dicséretben részesült: Majoros József, Kerepesi Krisztián, Jóni László, Göblyös János, Galla Zoltán, Mazug Zsolt, Windsichmann Viktor, Laczkovich János, Rózsay Miklós, Tulay Györgyné, Váradiné Virág Aranka

A polgárőrségben eltöltött 20 éves szolgálata elismeréseképpen keretezett oklevelet és kitűzött vehetett át: Jónás Tamás Miklós, Gulyás Márta, Beszteri András, Agárdi Róbert, Pásztói Zsolt, Papp Krisztián, Török Péter Sándor, Pap Róbert, Vona János, Éberling Andrea, Ramotai Gábor, Pratzner Győző, Vékási József, Nagy Sándor, Faragó Zoltán, Kovács István, Horváth Péter, Simon Sándor, Erdős László, Till Frigyes, Vincze Imre, Tóth István Sándor.

A polgárőrségben eltöltött 25 éves szolgálata elismeréseképpen keretezett oklevelet és vehetett át: Zsombor Klára, Dr. Hegedűs György, Mogyorósi János, Diószegi Lajos, Kemény Árpád, Szenderák Attila, Nagy Attila, Murányi Sándor, Tóth Gyula József, Szűcs László András, Drágus Miklós, Szemán István, Mazug Zsolt, Steiner Attila.

Az országhatár védelmében végzett példamutató szolgálat ellátásáért emléklapot vehetett át: Hafner Sándor, Tulipán Miklós, Mazug Zsolt, Murányi Sándor, Windischmann Viktor, Árnics Mihály, Balogh András, Laczkó István. Az elismeréseket Dr. Túrós András nevében Kardos Pál és Hegedűs György adta át.

 

1 szazalek 7 med 480